Hem E-post: per@psfkonsult.se
Bildbeskrivning

Vad gör en kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska delta i ett tekniskt samråd och hjälpa dig att bland annat se till att alla kontroller som är nödvändiga enligt olika lagar blir gjorda. Han eller hon kommer också ut till byggarbetsplatsen då och då.

Den kontrollansvarige bör komma in tidigt i projektet och ska vara utsedd av byggherren (den som bygger) när bygglovhandlingar eller anmälan lämnas in till byggnadsnämnden.

Certifierad kontrollansvarig
Från den 1 juli 2013 ska alla kontrollansvariga vara certifierade. Den kontrollansvarige ska kunna uppvisa certifikatsbevis på nödvändig kunskap om den nya plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig ska varje år lämna en rapport till certifieringsorganet om vilka fortutbildningar som den har gjort. En behörighet gäller i 5 år. Därefter ska den kontrollansvarige gå igenom en ny, förenklad, kompetensprövning.

Byggnadsprocessen

Kontrollplan
Kontrollansvarig upprättar en kontrollplan. En byggprocess omfattar många kontroller. Det är Kontrollansvarigs ansvar att upprätta en objektsanpassad kontrollplan. Kontrollplanen bevakar att alla de krav som ställs av Byggnadsnämnden och gällande lagar följs.

Platsbesök
När vissa moment i bygget är färdigställda (ex grunden)så besöker Kontrollansvarig byggarbetsplatsen för att se att kontrollerna utförts samt att inga anmärkningar finns. Skulle brister visa sig i kontroll eller i bygget ska detta rapporteras till byggherren. Ibland ska detta rapporteras även till Byggnadsnämnden.

Egenkontroller
Efter samtliga moment är klara ska Kontrollansvarig granska sakkunnigas egna kontrollsystem. Dessutom ska Kontrollansvarig se till att kontrollerna är enligt beslutad kontrollplan. 

Vad tycker våra kunder tycker om oss
Bildbeskrivning

Uppdrag - Kontrollansvarig 

Inom kort kommer här referenser från våra uppdrag som kontrollansvarig

Bildbeskrivning

Uppdrag - Kontrollansvarig 

Inom kort kommer här referenser från våra uppdrag som kontrollansvarig

Bildbeskrivning

Familjen Åkesson, Klågerup

Ombyggnation
Vi valde PSF Konsult för att vi fått dem rekommenderade av goda vänner.

 Vi är mycket nöjda med resultatet, det blev en bra, rolig och effektiv planlösning.

Adress

Kullaholmsvägen 106 
231 96 Trelleborg

Telefon

M: 070-790 60 77
T: 040-15 60 77 

E-post

per@psfkonsult.se
sandra@psfkonsult.se